გამოცდილება და თანამედროვე მიდგომა საკონსულტაციო, ბუღალტრულ და აუდიტორულ სფეროში

‘ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი’

საკონსულტაციო და აუდიტორული კომპანიაა, რომელიც  საქართველოს  ბაზარზე  2004 წლიდან მოღვაწეობს.

20
წელი ქართულ ბაზარზე
მიიღე
კონსულტაცია

სერვისები

ჩვენი სერვისები

‘ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი’ აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც  საქართველოს  ბაზარზე  2004 წლიდან მოღვაწეობს.

FSG ყველა კატეგორიის საწარმოს და ორგანიზაციას სთავაზობს აუდიტორულ მომსახურებას: ფინანსურ აუდიტს, კომპილაციურ მომსახურებას, თემატურ აუდიტს, ანგარიშგების შედგენას, საგადასახადო მიმოხილვას და დაბეგვრის სრულყოფის უზრუნველყოფას

FSG უზრუნველყოფს ფინანსური აღრიცხვის წარმოებას ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდატების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. პასუხისმგებელი იქნება აღრიცხვის და დაბეგვრის სისრულეზე.

FSG დაგეხმარებათ საქმიანობის სასურველი მიზნების მიღწევაში, ფინანსურ დაგეგმვაში, მენეჯმენტის მოწყობაში, ფინანსურ და მართვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებების მიღებაში

FSG გთავაზობთ უძრავი, მოძრავი და არამატერიალური ქონების აგრეთვე, კომპანიის და ბიზნესის ღირებულების დადგენას – შეფასებას

FSG გთავაზობთ ამომწურავ იურიდიულ მომსახურებას, რომლის ფარგლებშიც შეძლებთ მიიღოთ სასურველი შედეგი, კერძო და საჯარო სამართალთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის გადასაწყვეტად

FS GROUP

ჩვენ შესახებ

‘ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი’ აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც  საქართველოს  ბაზარზე  2004 წლიდან მოღვაწეობს.

FSG ლიდერ კომპანიათა შორის ადგილს სტაბილურად ინარჩუნებს. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ კომპლექსური მომსახურება თქვენი
ბიზნესისთვის, კერძოდ :  აუდიტორული, ბუღალტრული,საკონსულტაციო, საშემფასებლო და იურიდიულ მომსახურება.

კომპანია კლიენტებს ეხმარება სახელმწიფო დაწესებულებებთან ურთიერთობასა და საგადასახადო დავების განხილვაში.

სასარგებლო რესურსები