კომპანიის შესახებ

‘ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი’ აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც  საქართველოს  ბაზარზე  2004 წლიდან მოღვაწეობს.

FSG ლიდერ კომპანიათა შორის ადგილს სტაბილურად ინარჩუნებს. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ კომპლექსური მომსახურება თქვენი
ბიზნესისთვის, კერძოდ :  აუდიტორული, ბუღალტრული,საკონსულტაციო, საშემფასებლო და იურიდიულ მომსახურება.

კომპანია კლიენტებს ეხმარება სახელმწიფო დაწესებულებებთან ურთიერთობასა და საგადასახადო დავების განხილვაში.

FSG სტაბილურობის გარანტია თანამშრომლებისთვის და კლიენტებისთვის.
კომპანიაში დასაქმებულნი არიან მაღალკვალიფიციური  კადრები. კომპანიის პროექტმენეჯერებს გააჩნიათ FSG – ში მუშაობის არანაკლებ შვიდწლიანი გამოცდილება კომპანიის პარტნიორები წლების მანძილზე  კერძო სექტორში მოღვაწეობდნენ ბუღალტრებად,აუდიტორებად,ფინანსურ კონსულტანტებად. მათ დიდ წვლილი შეიტანეს ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების  დანერგვაში.

ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ იღებთ:

  • პასუხისმგებლობითა და კვალიფიციურობით გამორჩეულ კადრებთან
    თანამშრომლობას
  • კანონმდებლობის დაცვასა და კონფიდენციალობის გარანტიას
  • მუდმივ განვითარებასა და პერსპექტივას
  • ინდივიდუალურად თქვენზე მორგებულ სერვისს

FSG სარგებლობს პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევით.

ჩვენი მომსახურება დაზღვეულია საკანონმდებლო ხანდაზმულობის სრული ვადით,რაც გულისხმობს,რომ ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში, თქვენი საწარმოს/კომპანიის სააღრიცხვო და საგადასახადო საკითხებზე პასუხისმგებლობას იღებს ‘ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი’.