თანადგომა ონლაინ მაღაზიის საიტზე რეგისტრაციის წესების ჩამოყალიბებაში.

თანადგომა მომხმარებელთან  ურთიერთობისთვის საიტის ფუნქციების გამართვაში.

თანადგომა მენეჯმენტის და  კომპანიის თანამშრომლებისთვის საჭირო ინფორმაციის შექმნასთან.

იურიდიული თანადგომა, მომხმარებელის ელექტრონული რეგისტრაციის საკანანმდებლო ინფორმაციის გაცნობაზე. სფეროში არსებული იურიდიული მხარის გამოკვლევა და რეგისტრაციისას პირობების განხილვა. სფეროში არსებული საგადასახადო შეღავათების დადგენა და რჩევები. საგადასახადო მიზნებისთვის ოპერაციების შესწავლა და დაგეგმვა.

სააღრიცხვო და საგადასახადო მიზნებისთვის ოპერაციების შესწავლა და დაგეგმვა. საბუღალტრო წიგნის შექმნა.

საბურალტრო პროგრამის შერჩევა და მომზადება, მმართველობით პროგრამასთან თანხვედდრაში მოყვანა.

მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურება; საკონსულტაციო თანადგომა, მართვის იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.