სარემონტო მომსახურებისას, მარაგების მოძრაობას შორის სინქრონიზაციაში თანადგომა, დაგეგმვა. პროგრამული უზრუნველყოფისთვის ფუნქციების დადგენა: მენეჯერული და სააღრიცხვო  მიზნებისთვის პროგრამის ფუნქციების დახვეწა. მარაგების დაგეგმვა.

კომპანიის მიზნების შესწავლა, სრუქტურის შექმნა.

კომპანიის რგოლებს შორის ფუნქციების განაწილება.

იურიდიული თანადგომა: მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან და შიდა კორპორაციულ ხელშეკრულებების გამართვა.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.