იურიდიული თანდგომა: სფეროში არსებული საკანონმდებლო მოთხოვნების განხილვა და დანერგვა.

მომხმრებლებთან და მომუშავე  პერსონალთან წერილობითი შეთანხმებების გაფორმება.

შიდა ინფორმაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება.

მარაგების მოძრაობის დაგეგმვისთვის საჭირო საინფორმაციო მოდულის შექმნა.

პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვაში თანადგომა. შეკვეთის, მენეჯერული და საბუღალტრო ინფორმაციის პროგრამის დანერგვაში მონაწილეობა.

საბუღალტრო მომსახურება და საკონსულტაციო თანადგომა იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებში.