წამყვანი საკონსულტაციო და აუდიტორული კომპანია საქართველოს ბაზარზე

‘ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი’ აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც  საქართველოს  ბაზარზე  2004 წლიდან მოღვაწეობს.

FSGROUP ლიდერ კომპანიათა შორის ადგილს სტაბილურად ინარჩუნებს. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ კომპლექსური მომსახურება თქვენი
ბიზნესისთვის, კერძოდ :  აუდიტორული, ბუღალტრული,საკონსულტაციო, საშემფასებლო და იურიდიულ მომსახურება.

კომპანია კლიენტებს ეხმარება სახელმწიფო დაწესებულებებთან ურთიერთობასა და საგადასახადო დავების განხილვაში.

FSGROUP სტაბილურობის გარანტია თანამშრომლებისთვის და კლიენტებისთვის.
კომპანიაში დასაქმებულნი არიან მაღალკვალიფიციური  კადრები. კომპანიის პროექტმენეჯერებს გააჩნიათ FSGROUP – ში მუშაობის არანაკლებ შვიდწლიანი გამოცდილება კომპანიის პარტნიორები წლების მანძილზე  კერძო სექტორში მოღვაწეობდნენ ბუღალტრებად,აუდიტორებად,ფინანსურ კონსულტანტებად. მათ დიდ წვლილი შეიტანეს ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების  დანერგვაში.

ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ იღებთ:

პასუხისმგებლობითა და კვალიფიციურობით გამორჩეულ კადრებთან თანამშრომლობას
კანონმდებლობის დაცვასა და კონფიდენციალობის გარანტიას
მუდმივ განვითარებასა და პერსპექტივას
ინდივიდუალურად თქვენზე მორგებულ სერვისს

FSG სარგებლობს პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევით.

ჩვენი მომსახურება დაზღვეულია საკანონმდებლო ხანდაზმულობის სრული ვადით,რაც გულისხმობს,რომ ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში, თქვენი საწარმოს/კომპანიის სააღრიცხვო და საგადასახადო საკითხებზე პასუხისმგებლობას იღებს ‘ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი’.