შოთა შერმადინი

„ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფის“ (FSG) – პარტნიორი ბუღალტრული
პროექტების მართვაში.
2009 წელს დაამთავრა კავკასიის ბიზნეს სკოლის – CSB (კავკასიის უნივერსიტეტი).
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ბაკალავრის ხარისხით.
11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.
2009 წლიდან დაიწყო მუშაობა „ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფში“ აუდიტორის
ასისტენტის პოზიციაზე და მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე
კლიენტ კომპანიებში საგადასახადო და სააღრიცხვო საკითხების მოწესრიგებაში.
2011 წლიდან მუშაობდა ბუღალტრის ასისტენტის პოზიციაზე. მიღებული აქვს
მონაწილეობა სხვადასხვა სფეროში მომუშავე კომპანიების ბუღალტრულ პროექტებში.
2012 წლიდან ზედამხედველობას უწევდა ბუღალტრული პროექტების საგადასახადო და
სააღრიცხვო მიმართულებას.
2015 წლიდან ხელმძღვანელობს ბუღატრულ პროექტებს.