ალტერნატიული აუდიტი

 

„ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი“ ამ ეტაპზე ალტერნატიული აუდიტის ფარგლებში B  კატეგორიით მომსახრებას გთავაზობთ.

„თუ თქვენი საგადასახადო შემოწმება გათვალისწინებულია ალტერნატიული აუდიტის ფარგლებში, უფლება გაქვთ თავად აირჩიოთ შემმოწმებელი: საგადასახადო ორგანო ან დამოუკიდებელი აუდიტორი (აუდიტორული კომპანია). ალტერნატიული აუდიტის ჩატარების მიზნით აუდიტორები პირობითად დაყოფილია 3 კატეგორიად: A, B და C. 

1. თუ თქვენი წლიური ბრუნვა არ აღემატება 300 000 ლარს, უფლება გაქვთ აირჩიოთ C კატეგორიის აუდიტორი; 2. თუ თქვენი წლიური ბრუნვა არ აღემატება 3 მლნ. ლარს, უფლება გაქვთ აირჩიოთ B კატეგორიის აუდიტორი; 3. თუ თქვენი წლიური ბრუნვა აღემატება 3 მლნ. ლარს, უფლება გაქვთ აირჩიოთ მხოლოდ A კატეგორიის აუდიტორი. მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით. 

P.S.    A კატეგორიის აუდიტორულ კომპანიას ასევე უფლება აქვს შეამოწმოს 3 მლნ. ლარამდე წლიური ბრუნვის მქონე გადასახადის გადამხდელი. „
დამატებით ინფორმაციის მისაღებად ესტუმრეთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდს  www.rs.ge

Sandy Web Development