საკონსულტაციო მომსახურება

საგადასახადო კონსულტაცია

მომსახურება მოიცავს საგადასახადო დაგეგმვასა და კონსულტაციებს, რაც საშუალებას მოგცემთ ცვალებადი საკანონმდებლო ბაზის პირობებში, ბიზნესის წარმატებისათვის აუცილებელი დროული… სრულად…

სააღრიცხვო კონსულტაცია

კონსულტაცია სააღრიცხვო საკითხებთან დაკავშირებით (მენეჯერული და ბუღალტრული აღრიცხვა) განგისაზღვრავთ, თუ რამდენად შეესაბამება კომპანიის მიერ წარმოეუბული ბუღალტერია… სრულად…

იურიდიული კონსულტაცია

აღნიშნული მომსახურება მოიცავს იურიდიულ თემებზე კონსულტაციას, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ფინანსურ და საგადასახადო… სრულად…

Sandy Web Development