საგადასახადო კონსულტაცია

 

მომსახურება მოიცავს საგადასახადო დაგეგმვასა და კონსულტაციებს, რაც საშუალებას მოგცემთ ცვალებადი საკანონმდებლო ბაზის პირობებში, ბიზნესის წარმატებისათვის აუცილებელი დროული და საიმედო გადაწყვეტილებები მიიღოთ. მაქსიმალურად დაზოგოთ და გადაავადოთ მიმდინარე გადასახადები, გააკეთოთ გონივრული ეკონომია და დააზღვიოთ რისკები. 

 

კონსულტაცია გულისხმობს ზეპირ ან წერილობით პასუხებს შემდეგ საკითხებზე:

 

• კონკრეტულ ოპერაციებზე საგადასახადო რისკების და ვალდებულებების განსაზღვრა;
• საგადასახადო რისკების შეფასება და მათი თავიდან აცილების ღონისძიებების გატარება;
 • ხელშეკრულებების პირობების შეფასება საგადასახადო ვალდებულებებისა და რისკების კუთხით.

 

 

Sandy Web Development